Tjänster

Vi kan erbjuda hela flödet av tjänster i samband med att en bredbands- eller kommunikationslösning ska realiseras.

Vi arbetar enligt ett strukturerat arbetsflöde och kan exempelvis erbjuda tjänster såsom förstudier, affärsplaner, besluts- och investeringsunderlag, upphandlingar (LOU, LUK m.fl.), projektering, projekt- och byggledning, dokumentation samt förvaltning och support.

Även så kallade drift- och tekniknät kan med fördel skapas inom ramen för ett bredbandsprojekt. På så sätt erhåller fastighetsägaren,

  • ett eget tekniknät baserat på standardprodukter och kostnadseffektivitet,
  • rådighet över, nätinfrastruktur, IT-struktur och data-/mätvärden,
  • hög säkerhet och strukturerad access,
  • integration av installation, nät, aktiva produkter, drift, service och förvaltning
  • ett nät som är lätt att koppla samman mot andra system via (öppna) API, samt
  • klarar framtida nya tjänster, krav och leverantörsbyten.

AccessGate arbetar aktivt med att skapa nätverk av olika samverkande och kompletterande företag för att på så sätt etablera ett bredare och gemensamt starkare erbjudande. Bl.a. har AccessGate AB ett väl utvecklat samarbete med, leverantörer av systemlösningar, aktiv utrustning, förvaltnings- och dokumentationslösningar samt även med kommunikationsoperatörer och operatörer.