AccessGate AB är ett konsultföretag med gedigen och bred kompetens inom bredbands-, och fastighetssektorn.

Företaget erbjuder uppdragsåtaganden inom området integration av bredbands-och kommunikationsinfrastruktur inklusive tjänster så som bredbands-, fastighets-, drift och förvaltningstjänster.

Genom dessa koncept kan man erbjuda fastighetsägare och de boende, olika bredbandstjänster, en effektivare kommunikationslösning, minskad energipåverkan samt en smartare och mer attraktiv boendemiljö.