Referenser

  • Gedigen entreprenadserfarenhet, installerad bas, antal kundanslutningar,   > 60 000
  • Konsultuppdrag avs. operatörsupphandlingar, antal kundanslutningar,   > 145 000
  • Konsultuppdrag avs. nätprojektering och dokumentation, kundanslutningar,   > 225 000
  • Olika internationella uppdrag i Singapore, Malaysia, USA, Mexiko och Sydafrika.
  • Utvecklar system för, och levererar tjänster inom, digital förvaltning av dokumentation för nätinfrastruktur.
  • Omfattande affärsutveckling avseende fastighets- och energitjänster kopplat till bredbandserbjudanden till fastighetsägare.
  • Medverkat i flertal standardiseringsprojekt för nätinfrastrukturer, bland annat för SABO och PTS.